กลับด้านบน

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด

 

 

 

 

 

 • กู้ได้ไม่เกิน 60 เท่าของเงินได้รายเดือน   บวกหุ้น บวกเงินเพิ่มพิเศษแต่ไม่เกิน 2,500,000 บาท 
 • อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.25 ต่อปี
 • ผ่อนชำระสูงสุด 180 งวด หรือ 15 ปี

 • กู้ได้ไม่เกินหนึ่งเท่าของเงินรายได้ และไม่เกินทุนเรือนหุ้น แต่ไม่เกิน 50,000.- บาท
 • อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.25 ต่อปี
 • ผ่อนชำระ 12 เดือน

 • กู้ได้ไม่เกิน 50,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.0 ต่อปี
 • ผ่อนชำระไม่เกิน 72 งวด หรือ 6 ปี 

 • กู้ได้ไม่เกิน 20,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.70 ต่อปี
 • ผ่อนชำระไม่เกิน 6 เดือน

 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 • แบบฟอร์มคำขอกู้เงินสามัญ  Download
 • แบบฟอร์มเงินกู้ฉุกเฉิน Download
 • ตรางเงินกู้ สอ.ฐท.สส. Download

Random Image

3.jpg

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

Copyright © 2019 สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด Rights Reserved.