กลับด้านบน

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด

 

 

 

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

  1. ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงิน พ.ศ.2550  Download
  2. ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ ในกองทัพเรือ พ.ศ.2548   Download
  3. ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากหน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิก พ.ศ.2556   Download
                                                                           ปี 2562
        ลำดับ                                                          เดือน
           1                                                      มกราคม
           2                                                      กุมภาพันธ์
           3                                                      มีนาคม
           4                                                      เมษายน
           5                                                      พฤษภาคม
           6                                                      มิถุนายน
           7                                                      กรกฎาคม

 

                                                                           ปี 2561
        ลำดับ                                                          เดือน
           1                                                      มกราคม
           2                                                      กุมภาพันธ์
           3                                                      มีนาคม
           4                                                      เมษายน
           5                                                      พฤษภาคม
           6                                                      มิถุนายน
           7                                                      กรกฎาคม
           8                                                      สิงหาคม
           9                                                      กันยายน
           10                                                      ตุลาคม
           11                                                      พฤศจิกายน
           12                                                      ธันวาคม

  • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  ฝากได้ไม่เกินเดือนละ 50,000 บาท เพดานสูงสุดของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษไม่เกิน 5,000,000 บาท  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.25 ต่อปี  ดอกเบี้ยทบต้นทุกเดือน

 

  • เงินฝากออมทรัพย์  ฝากได้ไม่เกินเดือนละ 50,000 บาท เพดานสุงสุดของบัญชีออมทรัพย์ไม่เกิน 10,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.0 ต่อปี ดอกเบี้ยทบต้นทุก 6 เดือน  (31 มี.ค. และ 30 ก.ย.)

 

 

 

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

  1. ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงิน พ.ศ.2550  Download
  2. ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ ในกองทัพเรือ พ.ศ.2548   Download
  3. ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากหน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิก พ.ศ.2556   Download

Random Image

3.jpg

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

อัตราดอกเบี้ย