^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ข่าวสาร สอ.ฐท.สส.

      ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2565 เรื่อง ทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด ประจำปี 2565 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุนเรียบร้อยแล้ว มีผู้ได้รับทุน จำนวน 368 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 1,107,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยแยกออกเป็นทุนแต่ละประเภทและแต่ละระดับ

    โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด จะโอนเงินทุนการศึกษาเข้าบัญชีธนาคารของสมาชิกตามที่ได้แจ้งไว้ในแบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนฯ ใน 26 กันยายน 2565 โดยจะเชิญผู้แทนสมาชิกที่บุตรได้รับทุนการศึกษาฯ ในแต่ละระดับการศึกษา ตามที่สหกรณ์ฯ จะประสาน นำบุตรเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาฯ ในรูปแบบ New Normal ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ (ชั้น 4)

  

ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด ประจำปี 2565 ได้ตามลิ๊งค์ http://sattahip-coop.com/images/news/2565/scholarship.pdf

 

 

 

คณะกรรมการดำเนินการ

1.jpg

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด
Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg

นโยบาย Cookie

คุกกี้ และนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ และช่วยให้สหกรณ์ฯ สามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่