กลับด้านบน

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
สหกรณ์จะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 8 ธ.ค.2560 เวลา 0930 ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐท.สส.

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด จะมอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิกประจำปี 2560 ทุนการศึกษาที่จะมอบมี 2 ประเภท คือทุนประเภทส่งเสริมการศึกษา และทุนประเภทเรียนดี จำนวนเงินที่จะมอบทั้ง 2 ประเภทประมาณ 800,000 บาท ผู้มีความประสงค์จะขอรับทุนให้กับบุตร ให้ยืนใบสมัครพร้อมหลักฐาน ต่อสหกรณ์ฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 20 กรกฎาคม 2560 

 

download แบบฟอร์มใบสมัคร

 

Random Image

2.jpg

อัตราดอกเบี้ย

Copyright © 2017 สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด Rights Reserved.