กลับด้านบน

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด จะมอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิกประจำปี 2560 ทุนการศึกษาที่จะมอบมี 2 ประเภท คือทุนประเภทส่งเสริมการศึกษา และทุนประเภทเรียนดี จำนวนเงินที่จะมอบทั้ง 2 ประเภทประมาณ 800,000 บาท ผู้มีความประสงค์จะขอรับทุนให้กับบุตร ให้ยืนใบสมัครพร้อมหลักฐาน ต่อสหกรณ์ฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 20 กรกฎาคม 2560 

 

download แบบฟอร์มใบสมัคร

 

Random Image

1.jpg

อัตราดอกเบี้ย

Copyright © 2018 สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด Rights Reserved.