ภาพข่าวกิจกรรม สอ.ฐท.สส.

เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.58 สหกรณ์ฯ จัดเจ้าหน้าที่ออกให้ความรู้เรื่องการสหกรณ์และเปิดรับสมาชิกใหม่แก่ จ่าตรีสังกัด สอ.รฝ. จำนวน 66 ราย