กลับด้านบน

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด

น.ท.หญิงดลยา ธาระทรัพย์ รอง ผจก.สอ.ฐท.สส. และ นางวาสนา ศาตระรุจิ เข้าร่วมอบรม เรื่องการให้ความรู้แก่คณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ โดยมีหัวข้อการอบรม1.การประเมินความเข้มแข็งของสหกรณ์  2. หลักธรรมาภิบาลในสหกรณ์ 3.การควบคุมภายในสหกรณ์4.หลักเกณฑ์การคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พ.ค. ณ ห้องประชุม สอ.กฝร. โดยมีวิทยากรจากสหกรณ์จังหวัดชลบุรี เป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้

 

Random Image

3.jpg

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

Copyright © 2019 สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด Rights Reserved.