กลับด้านบน

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด

เมื่อวันที่ 27 ก.ย.60 พล.ร.ท.นพดล สุภากร ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบจำกัดพร้อมด้วยคณะกรรมการสหกรณ์ฯได้จัดให้มีพิธีมอบเงินสงเคราะห์ให้กับบุตรผู้พิการของสมาชิก จำนวน 9 ราย ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๗,๐๐๐ บาท ณ อาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด

Random Image

4.jpg

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

Copyright © 2019 สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด Rights Reserved.