กลับด้านบน

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
ขอให้สมาชิกนำบุตรของท่านเข้าร่วมพิธีมอบทุนในวันที่ 19 ก.ย.60 ลงทะเบียนเวลา 0730 ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐท.สส.

เมื่อวันที่ 27 ก.ย.60 พล.ร.ท.นพดล สุภากร ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบจำกัดพร้อมด้วยคณะกรรมการสหกรณ์ฯได้จัดให้มีพิธีมอบเงินสงเคราะห์ให้กับบุตรผู้พิการของสมาชิก จำนวน 9 ราย ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๗,๐๐๐ บาท ณ อาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด

Random Image

5.jpg

อัตราดอกเบี้ย

Copyright © 2017 สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด Rights Reserved.