กลับด้านบน

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
สหกรณ์จะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 8 ธ.ค.2560 เวลา 0930 ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐท.สส.

พลเรือโท นพดล สุภากร ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด และผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับ พลเรือเอก นริศ ประทุมสุวรรณ ประธานส่งเสริมสหกรณ์ทหารเรือ และผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

Random Image

1.jpg

อัตราดอกเบี้ย

Copyright © 2017 สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด Rights Reserved.