กลับด้านบน

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด

เมื่อวันที่ 9 ส.ค.59 เวลา 1330 คณะสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) นำโดยพลอากาศเอก คะเชนทร์  วิเศษรจนา  นายทะเบียนสมาคม สส.ชสอ.นาวาอากาศเอก เอนก  ภาคีรักษ์  กรรมการสมาคม สส.ชสอ.  คุณ สมพล  ตันติสันติสม  ผู้จัดการสมาคม สส.ชสอ. ได้เยี่ยมสหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด ได้รับฟังบรรยายสรุป จาก น.อ.สมเกียรติ ทรงสวัสดิ์ รอง ผจก.สอ.ฐท.สส. เกี่ยวกับความเป็นมาของสหกรณ์ และผลการดำเนินงานนของสหกรณ์ 

Random Image

4.jpg

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

Copyright © 2019 สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด Rights Reserved.