กลับด้านบน

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
สหกรณ์จะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 8 ธ.ค.2560 เวลา 0930 ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐท.สส.

เมื่อวันอังคารที่ ๗ มิ.ย.๕๙ พลเรือโท วิพากษ์ น้อยจินดา ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด เป็นประธานในพิธีทำบุญสหกรณ์ฯ ประจำปี ๒๕๕๙ พร้อมด้วยเหล่าข้าราชการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ร่วมกันทำบุญ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด

Random Image

3.jpg

อัตราดอกเบี้ย

Copyright © 2017 สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด Rights Reserved.