กลับด้านบน

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
สหกรณ์จะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 8 ธ.ค.2560 เวลา 0930 ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐท.สส.

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เม.ย.59 สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด โดย น.อ.พิชัย ล้อชูสกุล  ผู้จัดการสหกรณ์ฯ  เป็นตัวแทน พล.ร.ท.วิพากษ์ น้อยจินดา ประธานกรรมการดำเนินสหกรณ์ฯ  ร่วมมอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ อาคารเรียนรวม กศษ. และสหกรณ์ออมทรัพย์ ฐท.สส. ได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่ นรจ. จำนวน 3 ทุน ทุนละ 3,000 บาท

 

 

 

Random Image

3.jpg

อัตราดอกเบี้ย

Copyright © 2017 สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด Rights Reserved.