กลับด้านบน

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
สหกรณ์จะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 8 ธ.ค.2560 เวลา 0930 ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐท.สส.

ภาพข่าวกิจกรรม สอ.ฐท.สส.

ชื่อ วันที่สร้าง
พิธีมอบเงินสงเคราะห์ให้กับบุตรผู้พิการของสมาชิก ปี60 29 กันยายน 2560
พิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี ๒๕๖๐ 29 กันยายน 2560
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ทหารเรือ ตรวจเยี่ยม สอ.ฐท.สส. 18 กรกฎาคม 2560
บริษัท สหประกันชีวิต 21 มีนาคม 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์ ฐท.สส. เป็นศูนย์ประสานงาน "ดีเด่น" ประจำปี 2559 24 มีนาคม 2560
สส.ชสอ. เยี่ยมสหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ 11 สิงหาคม 2559
พิธีทำบุญสหกรณ์ฯ ประจำปี ๒๕๕๙ 07 มิถุนายน 2559
มอบทุนการศึกษานักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2559 22 เมษายน 2559
สหกรณ์ฯ จัดเจ้าหน้าที่ออกให้ความรู้เรื่องการสหกรณ์และเปิดรับสมาชิกใหม่ 04 มิถุนายน 2558
เข้าร่วมอบรม เรื่องการให้ความรู้แก่คณะกรรมการดำเนินการ 29 พฤษภาคม 2558

Random Image

2.jpg

อัตราดอกเบี้ย

Copyright © 2017 สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด Rights Reserved.