สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

นโยบายใช้งานคุกกี้
สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด
เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มั่นคง เป็นที่พึ่งของสมาชิก บริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

logo Sattahip

 

ระเบียบ ข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด

                         - พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

                      - ข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด พ.ศ.2564

                      - ข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565

                 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด

                    หมวดทุนเรือนหุ้น และทุนสหกรณ์

                               - ว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2565

                               - ว่าด้วย การใช้เงินทุนรักษาระดับเงินปันผล พ.ศ.2565

                               - ว่าด้วย ทุนพัฒนากิจการสหกรณ์ พ.ศ.2565

                               - ว่าด้วย การใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2565

                               - ว่าด้วย ทุนเพื่อการศึกษาอบรม พ.ศ.2565

                     หมวดเงินรับฝาก

                               - ว่าด้วย เงินรับฝากเงินจากสมาชิก พ.ศ.2565

                               - ว่าด้วย เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2565

                  หมวดการให้เงินกู้

                               - ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น พ.ศ.2565

                               - ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2565

                               - ว่าด้วย สินเชื่อ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2565

                               - ว่าด้วย เงินกู้พิเศษ เพื่อการเคหะสงเคราะห์ พ.ศ.2565

                               - ว่าด้วย เงินกู้สามัญ สำหรับพนักงานราชการ พ.ศ.2566

                               - ว่าด้วย การปรับโครงสร้างหนี้ พ.ศ.2566

                  หมวดสวัสดิการสมาชิก

                               - ว่าด้วย การใช้ทุนสวัสดิการ เพื่อรับขวัญทายาทใหม่ของสมาชิก พ.ศ.2565

                               - ว่าด้วย การใช้ทุนสวัสดิการ เพื่อการสงเคราะห์บุตรผู้พิการของสมาชิก พ.ศ.2565

                               - ว่าด้วย การใช้ทุนสวัสดิการ เพื่อการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่สมาชิก พ.ศ.2565

                               - ว่าด้วย ทุนการศึกษาของบุตรสมาชิก พ.ศ.2565

                               - ว่าด้วย ทุนการศึกษาของบุตรสมาชิก (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566

                               - ว่าด้วย การใช้ทุนสวัสดิการ เพื่อการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ พ.ศ.2565

                               - ว่าด้วย การใช้ทุนสวัสดิการ เพื่อการสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิก พ.ศ.2565

                               - ว่าด้วย การช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้ พ.ศ.2565

                               - ว่าด้วย การช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566

                  หมวดบุคคล

                               - ว่าด้วย สมาชิกสมทบ พ.ศ.2565

                               - ว่าด้วย ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2565

                               - ว่าด้วย ผู้ประสานงานสหกรณ์ประจำพื้นที่ พ.ศ.2565

                  หมวดเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

                               - ว่าด้วย การรับจ่ายเงินและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2565

                               - ว่าด้วย เงินทดรองจ่าย พ.ศ.2565

                               - ว่าด้วย การเก็บรักษา ยืม และการทำลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ.2565

                               - ว่าด้วย การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของสมาชิก พ.ศ.2565

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  2.75 %
 เงินฝากออมทรัพย์  2.50 %

 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ต่อปี

 เงินกู้สามัญ 5.65
 เงินกู้ฉุกเฉิน 5.65
 เงินกู้เพื่อการศึกษา 4.75
 เงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 5.40
 เงินกู้โดยใช้เงินฝากค้ำประกัน 3.50
 เงินกู้เพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินฯ 4.75

QR code

สแกน QR Code เพื่อแอด LINE

 

สมาชิกที่โอนเงินเรียบร้อยแล้วขอความกรุณาส่งสำเนาการโอนเงินให้สหกรณ์ฯ ทราบด้วย เพื่อดำเนินการตรวจสอบและออกใบเสร็จต่อไป

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

  • FAQ คำถามที่พบบ่อย
  • PDPA
  • ข้อกำหนดสมาชิก
  • รายละเอียดสมาชิก
  • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  • ตารางการผ่อนชำระ
  • สวัสดิการสมาชิก
  • กฎหมายแนะนำ
  • รายงานปัญหา

ผู้เข้าชม

มี 130 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

แกลอรี