สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด

 

 

logo Sattahip

 

   สอ.ฐท.สส. ได้รับการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ เมื่อวันที่ 10 ม.ค.32 มีสมาชิกเริ่มต้น จำนวน 1,619 คนโดยมี พล.ร.ต.โกวิทย์ วัฒนธรรม รอง ผบ.ฐท.สส. (ยศและตำแหน่งในขณะนั้น) เป็น ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 1 จนถึงปัจจุบัน นับเป็น ปีที่ 34