สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด

ประกาศ สอ.ฐท.สส. ขยายงวดการผ่อนชำระจาก 180 งวด เป็น 240 งวด และขยายวงเงินกู้จาก 2.5 ล้าน เป็น 3.5 ล้าน โดยมีผลตั้งแต่ 2 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

1756020   

 1756030

ประธานกรรมการฯ

พล.ร.ท.ชยุต  นาเวศภูติกร

ประธานกรรมการฯ

--------------------------------

ผู้เข้าชม

มี 228 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์