สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด

วันที่ 5 มิ.ย.67 พล.ร.ท.ชยุต นาเวศภูติกร ผบ.ฐท.สส. ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด นำคณะกรรมการดำเนินการ ฯและเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการฯ ศึกษาดูงานด้านการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์ ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย และศึกษาดูงานด้านการบริการสมาชิกด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด


 

ประธานกรรมการฯ

พล.ร.ท.ชยุต  นาเวศภูติกร

ประธานกรรมการฯ

--------------------------------

ผู้เข้าชม

มี 65 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์