สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด

13 ก.ย.66 พล.ร.ท.สุทิน หลายเจริญ ผบ.ฐท.สส. และประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2566 ณ สโมสรสัญญาบัตร ฐท.สส.
ซึ่งในปี2566 สหกรณ์ฯ ได้มอบทุนให้แก่บุตรของสมาชิกรวม 390 ทุน รวมเป็นเงิน 1,199,000 บาท และในการนี้ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด ได้ให้การสนับสนุนเงินทุนการศึกษาบุตรจำนวน 30,000 บาท และบริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด จำนวน 5,000 บาท

   อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ ข้อความ อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ ข้อความ อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ ข้อความ อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน และ ข้อความ อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ข้อความ

ประธานกรรมการฯ

พล.ร.ท.ชยุต  นาเวศภูติกร

ประธานกรรมการฯ

--------------------------------

ผู้เข้าชม

มี 103 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์