สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด

18 เม.ย.66 สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด โดย พล.ร.ต.เทพฤทธิ์ กลั่นกล้า ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ และ น.อ.นพดล บุญเจริญ ผู้จัดการสหกรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหนา้ที่ฝ่ายจัดการฯ เดินทางไปประชาสัมพันธ์ที่โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ให้แก่ นรจ.ชั้นปีที่ 2 ได้รับทราบถึงการบริหารงาน การบริการ และสวัสดิการต่าง ๆ ของสหกรณ์ รวมถึงการวางแผนการเงินในชีวิตการรับราชการ ต่อไป

chumpol2  chumpol3 chumpol4

ประธานกรรมการฯ

พล.ร.ท.ชยุต  นาเวศภูติกร

ประธานกรรมการฯ

--------------------------------

ผู้เข้าชม

มี 144 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์