สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด

พล.ร.ต.โชติรัตน์ อุตมเพทาย เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ/ที่ปรึกษาสหกรณ์ และคณะฝ่ายจัดการฯ เข้าสักการะพระบรมรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ต่อมาได้เข้าเยี่ยมคำนับ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 และทำการประชาสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ให้กำลังพลที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทราบถึงการบริการของสหกรณ์ฯ ในทุกด้าน ให้บริการสมาชิก ในเรื่องการรับยื่นเรื่องกู้เงินสามัญ ฉุกเฉิน รับเอกสารยื่นขอทุนบุตรของสมาชิก และรับสวัสดิการต่างๆ ณ พื้นที่ ทัพเรือภาคที่ 2 จังหวัดสงขลา

 

 

ประธานกรรมการฯ

พล.ร.ท.ชยุต  นาเวศภูติกร

ประธานกรรมการฯ

--------------------------------

ผู้เข้าชม

มี 61 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์